device

FÖRDELARNA MED SENSATION

  • Helhetslösning
  • Möjlig att anpassa efter dina affärsbehov
  • Lättanvänd och intuitiv
  • Kan leverera lösningar som en tjänst
  • Utvecklingsbar/skalbar lösning
  • Utvecklat med fokus på säkerhet

SENSATION

Sensation är applikationen som hanterar ditt nätverk av sensorer. Med Sensation kan du analysera och bearbeta enorma datamängder i realtid. Informationen visas i en användarvänlig portal och kan kopplas ihop med t.ex. underhållssystem och BI-lösningar. Sensation har enorm potential. Med hjälp av Sensation kan du koppla samman ditt system med miljontals enheter.

SKAFFA VÄRDEFULLA INSIKTER

Sensation kan agera på data som sensorerna försett programmet med i realtid och dessutom skapa händelser för underhållssystem som exempelvis Maximo, API Pro eller andra system på marknaden.

Informationen visas i en användarvänlig portal och kan kopplas ihop med underhållssystem och BI-lösningar. Med administrations– och kund-API:n kan du lätt utveckla, utforma och skapa dina egna användargränssnitt (user interface) eller kundportaler baserade på Sensation.

I Sensation har vi integrerat olika typer av sensorplattformar: SENS, Axis cameras, Libelium, B+B SmartWorx etc. Andra typer av integrationer vi gjort inkluderar mätvärden från energisystem och uppgifter om väderförhållanden från öppna dataplattformar. Allt detta kan bidra till att placera din fakta i en kontext och därigenom ge dig värdefulla insikter.

NYCKELFUNKTIONER I SENSATION

Lagring: All data som integreras i Sensation ackumuleras i realtid. All data samlas in i ett konstant flöde och sker i realtid och med en upplösning som överensstämmer med dina behov. (Min, Max, Avg, Variance, First, Last, No. of measurements)

Kodning: Du kan lätt koda själv för att utveckla den data dina sensorer samlat in. Föreställ dig att du kan beräkna förångning eller få uppgifter om luftfuktighet i realtid. Det är möjligt att göra i Sensation.

Prediktion: Sensation kan förutsäga vilka slutsatser som kan dras av befintlig data. Detta sker i realtid med hjälp av Sensations förmåga att generera data. På så vis får du hela tiden aktuella prediktioner som du kan agera på.

Event konsumenter: Det är du själv som definierar alla integrationer du behöver med Sensation. Vi kopplar ihop dina processer och tar vara på de verktyg du arbetar med i dagsläget. Det behövs inga ytterligare system för arbeta med dina processer. När du har definierar dina event får du all information du behöver för integrera på ett säkert sätt.

Säkerhet: Sensation är framtaget med fokus på säkerhet. Det finns inga skäl att ha några öppna portar in till din hårdvara när du använder Sensation.

Klient-API: Vi har ett klient-API som är till för att samla in köpdata från integrerade system.

Administrations-API: Används till att hantering under uppbyggnadsfasen av nya tjänster i Sensation.

Realtidsmotor: Vi använder oss av en beprövad realtidsmotor med enorm kapacitet. De funktioner som baseras på denna motor är insamling (aggregates), kodning, regler, triggers och event.

Vi berättar gärna mer.

Kontakta någon av oss, eller skicka dina kontaktuppgifter med formuläret så hör vi av oss.

IoT_sigmalogganmindre

OLA MÖLLERSTRÖM

HÅRDVARA
ola.mollerstrom@sigmaconnectivity.se
0705 – 58 28 63

DAVID ÖSTERLINDH

MJUKVARA
david.osterlindh@sigma.se
0733 – 51 48 24

Ditt namn

Ditt företag

Ditt telefonnummer eller mailadress